Prihláška a podmienky Ceny Oskára Čepana 2017

Nadácia – Centrum súčasného umenia vyhlasuje 22. ročník Ceny Oskára Čepana, ktorá je určená mladým vizuálnym umelcom a umelkyniam zo Slovenska. V roku 2017 výstavu finalistov hostí Nitrianska galéria.

Kto rozhodne?

O tom, kto postúpi do finále, rozhodne nová porota v zložení:

Lily Hall (UK)

Lily Hall zaujme miesto porotkyne Ceny Oskára Čepana po druhýkrát . Kurátorka a kritička so zameraním na súčasné umenie východnej Európy a Ruska spolupracovala s prestížnou Tate Modern, MAC Birmingham alebo Great Area v Brightone. Vyštudovala obor kurátorstva na londýnskej Royal Collage of Arts.

Barnabás Bencsik (HU)

Barnabás Bencsik je zakladateľ a riaditeľ maďarskej ACAX|Agency for Contemporary Art Exchange, agentúry na podporu a rozvoj kooperácie medzi lokálnou a zahraničnou umeleckou scénou. V období rokov 1993 – 1995 bol programovým koordinátorom v maďarskej pobočke vtedy vznikajúcej medzinárodnej sieti Soros Center for Contemporary Arts. Pôsobil tiež ako hlavný kurátor v Műcsarnok|Kunsthalle, v rámci čoho spoluvytváral projekt reprezentujúci Maďarsko na 49. ročníku benátskeho bienále.

Dorota Kenderová (SK)

Dorota Kenderová je umelkyňa a nová riaditeľka Východoslovenskej galérie v Košiciach. Slovenskú umeleckú scénu nevníma len z pozície manažérky; vyštudovala VŠVU, kde neskôr pôsobila ako odborná asistentka v ateliéri IN na Katedre intermédií a multimédií. Je spoluzakladateľkou bratislavskej galérie HIT, ktorá od roku 2003 dáva priestor mladým umelcov konfrontovať svoju tvorbu s názorom širokej verejnosti.

Michal Novotný (CZ)

Michal Novotný je kurátor, kritik a publicista so stálym zázemím v Prahe, kde pôsobí ako riaditeľ a kurátor Centra pre súčasné umenie FUTURA. Online platforma Artsy ho menovala za jedného z 20 najvplyvnejších kurátorov sveta. V roku 2016 sa tiež stal laureátom Ceny Věry Jirousové odovzdávanej mladým začínajúcim a etablovaným kritikom výtvarného umenia.

Kiki Petratou (GR/NL)

Kiki Petratou je umelkyňou, kurátorkou a galeristkou pôsobiacou v Rotterdame, Holandsko. Po štúdiu na aténskej Vysokej škole umenia sa presťahovala do Holandska, kde pokračovala v magisterskom štúdiu na Piet Zwart Inštitúte a následne získala druhý magisterský titul na amsterdamskej univerzite z oboru výskumu mediálnych štúdií. V roku 2012 otvorila svoju galériu JOEY RAMONE prezentujúcu začínajúcich umelcov s progresívnym prístupom k tvorbe.

Čo získa víťaz 22. ročníka COČ?

Laureát Ceny Oskára Čepana 2017 získa dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New Yorku a finančnú odmenu v hodnote 2600 EUR.

Cena je určená:

 • vek uchádzača nesmie do 31. decembra 2017 prekročiť hranicu 40 rokov
 • umelcom a umelkyniam žijúcim a pôsobiacim na území Slovenskej republiky (štátne občianstvo SR nie je podmienkou)
 • účasť nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného výtvarného umenia
 • cena nie je určená študentom a umelec musí pravidelne vystavovať svoju tvorbu.
 • umelecké dvojice, zoskupenia alebo kolektívy budú v súťaži akceptované, rezidenčný pobyt je však zabezpečený len jednej osobe
 • podmienkou účasti na rezidencii v New Yorku je minimálne znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni

 Komisia vyberie 4 finalistov na základe:

 • portfólia prác za posledné obdobie
 • autorského stanoviska
 • životopisu / CV

 Harmonogram 2017:

 • 15. apríl 2017 – 23:59:59 (CET) / koniec prijímania prihlášok (prihlásené portfólio a profil už nebude možné po tomto termíne upravovať)
 • apríl 2017 / (koniec apríla 2017 – presný dátum upresnime) vyhlásenie štyroch finalisto
 • apríl – október 2017 / príprava nového diela vytvoreného výlučne pri príležitosti COČ 2017 (s finančnou podporou 1000 Eur pre každého) + účasť na Čepan Talks: diskusie, prezentácie alebo workshopy s finalistami
 • 7. november – 3. december 2017 / spoločná výstava finalistov COČ 2017 v Nitrianskej galérii
 • 24. – 26. november 2017 / Čepan víkend v Nitre a slávnostné vyhlásenie laureáta COČ 2017
 • marec – apríl 2018 / dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku laureáta COČ 2017

 Kde a ako sa prihlásiť:

www.works.io/organizations/cena-oskara-cepana
_

O Cene Oskára Čepana

Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného výtvarného umenia. Ocenenie realizuje od roku 2001 Nadácia – Centrum súčasného umenia a od 2016 v spolupráci s Residency Unlimited, Trust for Mutual Understanding a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Súťaž vznikla v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers, prezidentky Foundation for Civil Society Foundation (USA), ako paralela k českej Cene Jindřicha Chalupeckého. Od roku 2002 je Cena Oskára Čepana súčasťou medzinárodnej siete identických súťaží YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy, kam patria Cena Jindřicha Chalupeckého (CZ), Cena Radoslava Putara (HR), Cena Dimitrija Bašičevića Mangelosa (RS), Denes Award (MKD), Artist of Tomorrow Award (KS), Zvono Award (BIH), The OHO Group Award (SLO), Ardhje Award (ALB) a Baza Award (BG).

V roku 2016 Cenu koordinoval realizačný tím:
Koordinátorka Ceny – Zuzana Pacáková
PR manažérka – Michaela Kučová
Produkcia – Michaela Gáboríková
Grafický dizajn – 436
Video – U Vitéza

Kontakt:
info@oskarcepan.sk
_

Laureáti / finalisti
1996–2016

Cena Oskára Čepana (2001–2016)

2016 Julia Gryboś a Barbora Zentková / Lucia Luptáková, Daniela Krajčová, Juraj Gábor

2015 Radek Brousil & Ján Zelinka / František Demeter, Viktor Fuček

2014 Jana Kapelová / Martin Kochan, Jaroslav Kyša, Matěj Smetana

2013 Radovan Čerevka / Erik Sikora, Martin Vongrej, Zuzana Žabková

2012 Mira Gáberová / Tomáš Džadoň, Oto Hudec, Matej Vakula

2011 Tomáš Rafa / Kassaboys, Katarína Poliačiková, Ján Šipöcz

2010 Petra Feriancová / Štefan Papčo, Jaroslav Varga, Pavla Sceránková

2009 András Cséfalvay / Tomáš Džadoň, Viktor Frešo, Jarmila Džuppová

2008 Svätopluk Mikyta / Petra Feriancová, Ján Šicko, Jaroslav Varga

2007 Lucia Nimcová / Erik Binder, Patrik Illo, Filip Jurkovič

2006 Aneta Mona Chisa & Lucia Tkáčová / Stano Masár, Ildikó Pálová, Lucia Dovičáková

2005 Ján Vasilko / Radovan Čerevka, Radim Labuda, Ingrid Višňovská

2004 Michal Moravčík / Tomáš Agat Blonski, Jaroslav Kyša, Peter Maukš Voda

2003 Mário Chromý / Martin Kollár, Svätopluk Mikyta, Boris Sirka

2002 Pavlína Fichta Čierna / Juraj Dudáš, Stano Masár, Maroš Rovňák

2001 Marko Blažo / Erik Binder, Dorota Sadovská, Dušan Zahoranský

 

Cena mladého výtvarníka roka Tonal (1999–2000)

2000 Vanesa Hardi / Marianna Čunderlíková, Marek Kvetán, Bohuš Kubinský

1999 Emöke Vargová / Marko Blažo, Róbert Kočan, Dorota Sadovská

 

Mladý slovenský výtvarník roka (1996–1998)

1998 Ilona Németh / Dorota Sadovská, Emöke Vargová, Marek Kvetán

1997 Anton Čierny / Peter Ondrušek, Dorota Sadovská, Dušan Zahoranský

1996 Patrik Kovačovský / Bohuš Kubínsky, Dušan Zahoranský, Adriana Korkošová

_

Kto bol Oskár Čepan

Oskár Čepan (1925–1992) patrí medzi najväčšie osobnosti slovenskej vedy a kultúry dvadsiateho storočia. Bol literárnym vedcom, výtvarným teoretikom a kritikom, výtvarníkom, archeológom a paleontológom. To, že sme si to doteraz nevšimli, nemá iný dôvod ako našu vlastnú nevšímavosť k skutočným osobnostiam. V literárnej vede (Kontúry naturizmu, 1977; Stimuly realizmu, 1984; Rázdelia romantizmu; Literárne bagately, 1971, 1992) bol tvorcom koncepcie pluralitných dejín slovenskej literatúry, zakázanej v čase neslobody, rovnako ako bolo tabuizované samotné slovo pluralita. Dnes tvorí pluralitná koncepcia základ uvažovania o dejinách slovenskej architektúry, výtvarného umenia, literatúry, divadla, filmu dvadsiateho storočia.

Vo výtvarnom umení bol Oskár Čepan už v štyridsiatych rokoch dvadsiateho storočia autorom surrealistických koláží. V päťdesiatych rokoch tvoril abstraktné geometrické zápisníkové záznamy a od konca šesťdesiatych do konca osemdesiatych rokov intermediálne literáže (Obrazy Oskára Čepana, 2006). Bol teoretikom a diskusným partnerom bratislavských Konfrontácií, navštevoval od konca päťdesiatych rokov ich ateliéry, otváral im bytové a neskôr verejné výstavy doma a v zahraničí. Už v štyridsiatych rokoch písal Oskár Čepan o surrealistických obrazoch Giorgia de Chirica. V roku 1968 vydal priekopnícky výber textov Kazimíra S. Maleviča s kľúčovou štúdiou Malevičov suprematizmus. Publikoval štúdiu o neznámom rusko-slovenskom avantgardnom výtvarníkovi Sergejovi I. Šaršúnovi. Pripravil do tlače antológiu textov Vasilija Kandinského, ku ktorým napísal štúdiu Stupne Vasilija V. Kandinského. Rovnako pripravil do tlače veľký výber textov Od konštruktivizmu k produktivizimu. Tatlinova iniciatíva, do ktorej napísal text Pocta J. V. Tatlinovi. Na príprave týchto textov sa ako prekladateľka podielala manželka Naďa Čepanová. Ich vydanie bolo v čase začínajúcej pookupačnej normalizácie zastavené.

Rovnaký osud postihol Čepanove prvolezecké monografie o Mariánovi Čunderlíkovi a Rudolfovi Filovi. Čepanova interpretácia Rudolfa Filu medzi Erosom a Thanatosom korešponduje so súdobým konceptom Georgesa Batailla a Čunderlíkov kĺzavý prechod od figuratívneho umenia k abstrakcii chápal Čepan ako cestu, ktorej druhý smer vyznačovali túžby a výzvy telesného bytia. Už v roku 1964 sa vydal v úvahe o vzťahu slova a obrazu v textoch Ladislava Novomeského a fotografiách Martina Martinčeka po stopách Brancusiho, Pevsnera, Gabu, Dubufetta, Hartunga do nevidených a nevídaných priestorov nezbadaného sveta viditeľného a neviditeľného, ktorý práve vtedy objavoval vo svojej filozofii vnímania Maurice Merleau-Ponty. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch sa Oskár Čepan vďaka priateľstvu s Rudolfom Filom zúčastňoval s mladšími kolegami na jeho neverejných výstavných podujatiach na Strednej škole umeleckého priemyslu a Rudolfovi Filovi otvoril v roku 1988 prvú verejnú výstavu po takmer dvadsiatich rokoch.

Oskár Čepan bol spolu s výtvarníkmi Konfrontácií súčasťou mladej generácie, ktorá urobila v dejinách slovenského výtvarného umenia dvadsiateho storočia základný rez. Slovenské výtvarné umenie sa vzpieralo od začiatku abstrakcii ako základnej línii moderného výtvarného umenia. Odmietlo ju v časoch Fullových a Galandových Súkromných listov, neprijalo ju ani za čias nadrealizmu a ideologicky ju tabuizovalo v časoch socialistického realizmu. Až v šesťdesiatych rokoch sa stala abstrakcia v najrozmanitejších podobách, formách a prejavoch súčasťou pohybu, v ktorom sa naplno presadil pluralitný princíp a slovenské výtvarné umenie sa stalo rovnocennou súčasťou aktuálneho pohybu európskeho a svetového výtvarného a vizuálneho umenia. Po auguste 1968 sa však stalo abstraktné umenie opäť na dvadsať rokov najostrakizovanejšou súčasťou slovenského výtvarného umenia.

Oskár Čepan stelesňuje v prvom rade odvahu mladých výtvarníkov z okruhu Konfrontácií, ale súbežne s nimi alebo v tesnom slede za nimi aj konceptualistov a predstaviteľov všetkých foriem performancie a kultúry prezencie. Svojím prístupom, korešpondujúcim s fenomenologickou filozofiou vnímania, prekročil horizont dobového uvažovania. Nikdy od svojho presvedčenia neustúpil, radšej sa v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch pohyboval v neverejných nikách a priateľsky pomáhal mladším kolegyniam a kolegom – v tom spočíval étos jeho práce. Mal úžasnú vedeckú a kultúrnu intuíciu, preto je jeho teoretická práca stále podnetná a aktuálna. V roku 1976 sformuloval základný koncept autobiografickej archeologickej pamäte, ktorý sa uplatnil v takmer rovnakej formulácii o štvrťstoročie neskôr u Georgesa Didiho-Hubermana. Okrem toho mal výnimočnú vlastnosť – bol pripravený revidovať generáciami kanonizované, ale aj svoje vlastné ustálené názory. Stelesňoval asketickú podobu života v kultúre – radšej ostal v kultúrnom povedomí prítomný len latentne, ako by mal kvôli pohodliu a úspechu obetovať svoje presvedčenie.

Z tohto hľadiska je pomenovanie ceny pre mladého výtvarníka menom Oskára Čepana výnimočným činom výtvarného spoločenstva. Čepan v sebe spája odvahu, étos, presvedčenie, intuíciu a schopnosť revidovať ustálené názory. Sú to vlastnosti ojedinelé, hodné mladých nositeľov Ceny Oskára Čepana a jej trvalého kultivovania.

Peter Zajac, júl 2014

Nadácia – Centrum súčasného umenia

Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia – nezisková kultúrna organizácia, ktorá sa venuje podpore súčasného vizuálneho umenia, stimuluje proces jeho tvorby a jej prezentácie. Robí tak prostredníctvom výstavných, grantových, vzdelávacích a dokumentačných aktivít, organizuje Cenu Oskára Čepana, festival vizuálneho umenia BLAF, aukcie súčasného slovenského umenia s podporou Sotheby’s, výstavy v OPEN Gallery, grantové výzvy, programy v oblasti vzdelávacej pedagogiky a i. Ako nezisková organizácia tak prispieva k posilňovaniu kultúrneho sektora na Slovensku, sídli v Bratislave. NCSU od marca 2016 vedie Christian Potiron.
 
TLAČOVÉ SPRÁVY ZA ROK 2016
Štatút Ceny Oskára Čepana 2016 – 6.5.2016
TS – Výzva 2016 otvorená
TS – Poznáme finalistov
TS – Vyhlásenie a Čepan Víkend
TS – Vyhlásenie laureátok 2016
 
ARCHÍV
Cena Oskára Čepana 2015
Cena Oskára Čepana 2014
 
ĎAKUJEME ZA PODPORU V ROKU 2016 NAŠIM PARTNEROM

Residency Unlimited
Trust for Mutual Understanding
Fond na podporu umenia
J&T Banka

Mesto Banská Bystrica

Slovenská národná galéria
works.io
Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

Akadémia umení Fakulta výtvarných umení

Múzeum SNP

CNK Záhrada

CK Turancar

Nadácia otvorenej spoločnosti

Periférne centrá

Banská St a nica Contemporary

PechaKucha Night Bratislava