finalisti-all

 

Finalisti Ceny Oskára Čepana 2017

Finalisti 22. ročníka Ceny Oskára Čepana sú:

APART Collective   Katarína Hrušková   Nik Timková   Zuzana Žabková

Gratulujeme!

Vyjadrenie poroty:

the English text below —

Napriek ťažkému rozhodovaniu sme sa, jednak z dôvodu povahy ceny, ktorej cieľom je podporovať mladé a experimentálne umenie, aj z dôvodu situácie súčasného sveta, ktorý zažíva krízu hraníc medzi jednotlivými disciplínami neschopnými spolu komunikovať, spočívajúcu v stále väčšom prepojení, ktorému sa však súčasné elity snažia zabrániť uzatváraním národných hraníc, rozhodli vybrať umelcov, ktorí sa snažia prepojovať tradične ohraničené polia, či už medzi disciplínami alebo v rámci oddelených rolí v týchto disciplínach, ako je napríklad umelec a kurátor, alebo tiež obecne v európskej tradícii zakorenené rozdelenie medzi jednotlivcom a kolektívom, a teda následne aj umelcom a umením.

APART COLLECTIVE narušuje pojmy individuality, autorstva a roli jednotlivca v rámci kolektívnej spolupráce. APART funguje ako platforma operujúca naprieč poľom rozdielnych aktivít, ktoré formujú prax súčasného umenia: od verejných akcií po vydavateľskú činnosť. APART za dobu svojej činnosti vytvoril akýsi druh zdola organizovanej inštitúcie, ktorá sa nezaoberá len tvorbou výstav, ale vytvára zliatinu rozdielnych umeleckých a kurátorských praktík. Organizujú, privážajú a na mieste pracujú so stále rastúcou sieťou umelcov, kritikov, akademikov a dizajnérov, vytvárajúc nové podporné siete a modely spolupráce.

KATARÍNA HRUŠKOVÁ svojím silným vizuálnym jazykom paralelne rozvíja dve línie. Hľadá spôsoby, ako sa písané a hovorené slovo  môže správať ako vizuálne umenie a fotografia ako performance. V jej tvorbe je ukrytý zmysel intimity a nestálosti, zdôraznený prítomnosťou hovoreného slova a živého tela, ktorý uniká jasnej jazykovej interpretácii, ale zachováva silný estetický zmysel.

Tvorba NIK TIMKOVEJ vzniká naprieč rôznymi druhmi praxe – prepája módu s hudbou a vizuálnym umením a vytvára  svojráznu kombináciu mýtického s virtuálnym. Pracuje s materiálom, alebo v rámci materiálov, ktoré má k dispozícii, narušujúc predstavu ich prirodzenosti a zároveň otázku autentickosti identity,  spochybňujúc pevnú hranicu medzi iróniou a úprimnosťou, vysokým a ľudovým. Tvorí ako súčasť medzi-kultúrnych umeleckých sietí nadväzujúcich na tradície undergroundu.

ZUZANA ŽABKOVÁ prepája performance, video a inštaláciu ako umelkyňa, tanečníčka, choreografka. Jej tvorba je silne autonómna a zároveň voľne prekračuje jednotlivé disciplíny.  Čerpá z celej škály historických a súčasných repertoárov- od literatúry, cez klasickú hudbu až po film, či choreografiu, ktoré integruje do ucelenej umeleckej praxe. Pracuje s tým čo znamená pozícia diváka a pohráva sa s priamočiarosťou, bezprostrednosťou, zraniteľnosťou a vystavením sa vo vzťahu k druhým a zdôrazňuje napätie medzi živou udalosťou a dokumentáciou.

The jury statements:

This year there were 49 applications from artists working across a wide range of media, conceptual and critical perspectives (18 women, 27 men and 4 art collectives or duos). Indicative of the significance and continuing relevance of the award, there were a number of applicants at relatively early stages of their careers submitting portfolios for the first time, alongside those with more established practices both in a national and international context. The standard of the work submitted was extremely high and the process of selection was not taken lightly.

APART Collective

Questioning the notions of autonomy, authorship and the role of the individual within the collective, APART exist as a platform working across a breadth of activities from public programming to publishing. They act as a self-organised institution of-sorts; inviting, hosting and working with an ever-growing network of artists, critics, academics and designers towards the production of new support networks and models of collaboration.

KATARÍNA HRUŠKOVÁ

Katarina Hrušková’s work crosses between media and modes of performativity, always escaping fixed categories. There is a latent sense of intimacy and instability within the work; which shifts between object and performance, the spoken and written word. As she states, her practice ‘runs in two parallel strands, which attempt to draw from one another. One of them looks at ways in which written and spoken language can behave as visual art. The other explores photography as a performance.’

NIK TIMKOVÁ

In her inter-disciplinary practice Nik Timková combines the mythic and the virtual. Bringing together visual art, fashion and music, she works with the materials available to her whilst questioning ideas of authenticity and identity; irony and sincerity; high and popular visual culture. She forms part of an intercultural network following underground traditions.

ZUZANA ŽABKOVÁ

Zuzana Žabková works between performance, video and installation as a visual artist, dancer and choreographer. She draws upon a range of historical and contemporary repertoires – from literature to classical music, film and choreography – incorporating these within a coherent body of work. She explores the tensions between live event and documentation; modes of directness and indirectness; vulnerability and exposure; the dynamic between her own body and others; and notions of care in the context of community.

 

Prihláška a podmienky Ceny Oskára Čepana 2017

Nadácia – Centrum súčasného umenia vyhlasuje 22. ročník Ceny Oskára Čepana, ktorá je určená mladým vizuálnym umelcom a umelkyniam zo Slovenska. V roku 2017 výstavu finalistov hostí Nitrianska galéria.

ĎAKUJEME VŠETKÝM PRIHLÁSENÝM!

Do 22. ročníka COČ sa prihlásilo 51 umelcov a umelkýň (z toho 2 umelecké dua). Ak ste sa prihlásili, no vaše meno nie je na zozname, napíšte nám, prosím, na info@oskarcepan.sk a vašu prihlášku doplníme.

Zoznam prihlásených umelcov a umelkýň do 22. ročníka COČ:

APART Collective, Martin Balaz, Katarina Balunova, Peter Barényi, Andrej Boleslavský & Mária Judová, Ivan Dudáš, Roman Durcek, Radoslav Dvořák, Matej Fabian, Lucia FABOVÁ, Viktor Fuček, Lucia Gašparovičová, Jonáš Gruska, Barbora Haviarová, Lucia Hornakova Cernayova, Katarína Hrušková, Rudolf Janák, Katarina Janečková Walshe, Oleksandra Kasha Potrohosh, Martin Kochan, Peter Kollár, Maroš Kontroš, Jan Kostaa, Peter Králik, Patrik Kriššák, Martin Lukáč, Tomáš Makara, Milan Mazúr, Annamária Mikulik, Boris Nemeth, Kristián Németh, Lucia Papčová, Rastislav Podhorský, Marta Prokopová, Tomas Roubal, patric suivel, Silvia Svecova, Ivana Šáteková, Ján Šipöcz, Eva Škrovinová, Maja Štefančíková, Lucia Tallova, Nik Timková, Milan Vagač, Jan Valik, Peter Valiska-Timečko, imrich veber, Zuzana Zabkova, Zovinec Bros

Prihlásené portfólia sú k nahliadnutiu na Works.io.

Kto rozhodne?

O tom, kto postúpi do finále, rozhodne nová porota v zložení:

Lily Hall (UK)

Lily Hall je kurátorka so zázemím v Londýne. Jej aktuálny kurátorský projekt predstavuje slovenské umelkyne Pavlu a Luciu Scerankové na výstave SurfaceTensions v Pump House Gallery, ktorá je organizovaná v spolupráci s Českým Centrom v Londýne. Zároveň spolukurátorovala výstavu Soft Walls, ktorá prebieha v Museo de la Solidarided Salvador Allende (MSSA) v Santiago de Chille a vznikla v spolupráci s Mette Kjærgaard Præst a Daniela Berger. V období 2012-2014 Hall zastávala kurátorskú a organizačnú rolu vo výstavnom oddelení v Calvert 22 Foundation zameranej na umenie a kultúru Východnej Európy a Ruska. Súčasne však pracovala na svojich vlastných projektoch prebiehajúcich v Londýne. Ako editorka tiež spolupracovala s Chisenhale Gallery (2016) a Raven Row (2015). Pred jej pôsobením v Calvert 22 Foundation pracovala v The Showroom London (2009-2012). Jerwood Visual Arts (2009-2010) and Paradasie Row gallery (2008-2009). Lily vyštudovala magisterský kurátorský program na Royal College of Art (2010-2012) a bakalársky program zameraný na históriu a anglickú literatúru (2004-2007).

Barnabás Bencsik (HU)

Barnabás Bencsik je zakladateľ a riaditeľ maďarskej ACAX|Agency for Contemporary Art Exchange, agentúry na podporu a rozvoj kooperácie medzi lokálnou a zahraničnou umeleckou scénou. V období rokov 1993 – 1995 bol programovým koordinátorom v maďarskej pobočke vtedy vznikajúcej medzinárodnej sieti Soros Center for Contemporary Arts. Pôsobil tiež ako hlavný kurátor v Műcsarnok|Kunsthalle, v rámci čoho spoluvytváral projekt reprezentujúci Maďarsko na 49. ročníku benátskeho bienále.

Dorota Kenderová (SK)

Dorota Kenderová je umelkyňa a riaditeľka Východoslovenskej galérie v Košiciach. Slovenskú umeleckú scénu nevníma len z pozície manažérky; vyštudovala VŠVU, kde neskôr pôsobila ako odborná asistentka v ateliéri IN na Katedre intermédií a multimédií. Je spoluzakladateľkou bratislavskej galérie HIT, ktorá od roku 2003 vytvára konzekventný výstavný program zohľadňujúci medzinárodný umelecký diskurz.

Michal Novotný (CZ)

Michal Novotný je kurátor, kritik a publicista so stálym zázemím v Prahe, kde pôsobí ako riaditeľ a kurátor Centra pre súčasné umenie FUTURA. Online platforma Artsy ho menovala za jedného z 20 najvplyvnejších mladých kurátorov sveta. V roku 2016 sa tiež stal laureátom Ceny Věry Jirousové odovzdávanej mladým začínajúcim a etablovaným kritikom výtvarného umenia.

Kiki Petratou (GR/NL)

Kiki Petratou je umelkyňou, kurátorkou a galeristkou pôsobiacou v Rotterdame, Holandsko. Po štúdiu na aténskej Vysokej škole umenia sa presťahovala do Holandska, kde pokračovala v magisterskom štúdiu na Piet Zwart Inštitúte a následne získala druhý magisterský titul na amsterdamskej univerzite z oboru výskumu mediálnych štúdií. V roku 2012 otvorila svoju galériu JOEY RAMONE prezentujúcu začínajúcich umelcov s progresívnym prístupom k tvorbe.

Čo získa víťaz 22. ročníka COČ?

Laureát Ceny Oskára Čepana 2017 získa dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New Yorku a finančnú odmenu v hodnote 2600 EUR.

Cena je určená:

 • vek uchádzača nesmie do 31. decembra 2017 prekročiť hranicu 40 rokov
 • umelcom a umelkyniam žijúcim a pôsobiacim na území Slovenskej republiky (štátne občianstvo SR nie je podmienkou)
 • účasť nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného výtvarného umenia
 • cena nie je určená študentom a umelec musí pravidelne vystavovať svoju tvorbu.
 • umelecké dvojice, zoskupenia alebo kolektívy budú v súťaži akceptované, rezidenčný pobyt je však zabezpečený len jednej osobe
 • podmienkou účasti na rezidencii v New Yorku je minimálne znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni

 Komisia vyberie 4 finalistov na základe:

 • portfólia prác za posledné obdobie
 • autorského stanoviska
 • životopisu / CV

 Harmonogram 2017:

 • 15. apríl 2017 – 23:59:59 (CET) / koniec prijímania prihlášok (prihlásené portfólio a profil už nebude možné po tomto termíne upravovať)
 • 24. apríl 2017 / vyhlásenie štyroch finalistov
 • apríl – október 2017 / príprava nového diela vytvoreného výlučne pri príležitosti COČ 2017 (s finančnou podporou 1000 Eur pre každého) + účasť na Čepan Talks: diskusie, prezentácie alebo workshopy s finalistami
 • 9. november – 3. december 2017 / spoločná výstava finalistov COČ 2017 v Nitrianskej galérii
 • 17. – 19. november 2017 / Čepan víkend v Nitre a slávnostné vyhlásenie laureáta COČ 2017
 • marec – apríl 2018 / dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku laureáta COČ 2017

 Kde a ako sa prihlásiť:

www.works.io/organizations/cena-oskara-cepana
_

O Cene Oskára Čepana

Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného výtvarného umenia. Ocenenie realizuje od roku 2001 Nadácia – Centrum súčasného umenia a od 2016 v spolupráci s Residency Unlimited, Trust for Mutual Understanding a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Súťaž vznikla v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers, prezidentky Foundation for Civil Society Foundation (USA), ako paralela k českej Cene Jindřicha Chalupeckého. Od roku 2002 je Cena Oskára Čepana súčasťou medzinárodnej siete identických súťaží YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy, kam patria Cena Jindřicha Chalupeckého (CZ), Cena Radoslava Putara (HR), Cena Dimitrija Bašičevića Mangelosa (RS), Denes Award (MKD), Artist of Tomorrow Award (KS), Zvono Award (BIH), The OHO Group Award (SLO), Ardhje Award (ALB) a Baza Award (BG).

Kontakt:

info@oskarcepan.sk
_

Laureáti / finalisti
1996–2016

Cena Oskára Čepana (2001–2016)

2016 Julia Gryboś a Barbora Zentková / Lucia Luptáková, Daniela Krajčová, Juraj Gábor

2015 Radek Brousil & Ján Zelinka / František Demeter, Viktor Fuček

2014 Jana Kapelová / Martin Kochan, Jaroslav Kyša, Matěj Smetana

2013 Radovan Čerevka / Erik Sikora, Martin Vongrej, Zuzana Žabková

2012 Mira Gáberová / Tomáš Džadoň, Oto Hudec, Matej Vakula

2011 Tomáš Rafa / Kassaboys, Katarína Poliačiková, Ján Šipöcz

2010 Petra Feriancová / Štefan Papčo, Jaroslav Varga, Pavla Sceránková

2009 András Cséfalvay / Tomáš Džadoň, Viktor Frešo, Jarmila Džuppová

2008 Svätopluk Mikyta / Petra Feriancová, Ján Šicko, Jaroslav Varga

2007 Lucia Nimcová / Erik Binder, Patrik Illo, Filip Jurkovič

2006 Aneta Mona Chisa & Lucia Tkáčová / Stano Masár, Ildikó Pálová, Lucia Dovičáková

2005 Ján Vasilko / Radovan Čerevka, Radim Labuda, Ingrid Višňovská

2004 Michal Moravčík / Tomáš Agat Blonski, Jaroslav Kyša, Peter Maukš Voda

2003 Mário Chromý / Martin Kollár, Svätopluk Mikyta, Boris Sirka

2002 Pavlína Fichta Čierna / Juraj Dudáš, Stano Masár, Maroš Rovňák

2001 Marko Blažo / Erik Binder, Dorota Sadovská, Dušan Zahoranský

 

Cena mladého výtvarníka roka Tonal (1999–2000)

2000 Vanesa Hardi / Marianna Čunderlíková, Marek Kvetán, Bohuš Kubinský

1999 Emöke Vargová / Marko Blažo, Róbert Kočan, Dorota Sadovská

 

Mladý slovenský výtvarník roka (1996–1998)

1998 Ilona Németh / Dorota Sadovská, Emöke Vargová, Marek Kvetán

1997 Anton Čierny / Peter Ondrušek, Dorota Sadovská, Dušan Zahoranský

1996 Patrik Kovačovský / Bohuš Kubínsky, Dušan Zahoranský, Adriana Korkošová

_

Kto bol Oskár Čepan

Oskár Čepan (1925–1992) patrí medzi najväčšie osobnosti slovenskej vedy a kultúry dvadsiateho storočia. Bol literárnym vedcom, výtvarným teoretikom a kritikom, výtvarníkom, archeológom a paleontológom. To, že sme si to doteraz nevšimli, nemá iný dôvod ako našu vlastnú nevšímavosť k skutočným osobnostiam. V literárnej vede (Kontúry naturizmu, 1977; Stimuly realizmu, 1984; Rázdelia romantizmu; Literárne bagately, 1971, 1992) bol tvorcom koncepcie pluralitných dejín slovenskej literatúry, zakázanej v čase neslobody, rovnako ako bolo tabuizované samotné slovo pluralita. Dnes tvorí pluralitná koncepcia základ uvažovania o dejinách slovenskej architektúry, výtvarného umenia, literatúry, divadla, filmu dvadsiateho storočia.

Vo výtvarnom umení bol Oskár Čepan už v štyridsiatych rokoch dvadsiateho storočia autorom surrealistických koláží. V päťdesiatych rokoch tvoril abstraktné geometrické zápisníkové záznamy a od konca šesťdesiatych do konca osemdesiatych rokov intermediálne literáže (Obrazy Oskára Čepana, 2006). Bol teoretikom a diskusným partnerom bratislavských Konfrontácií, navštevoval od konca päťdesiatych rokov ich ateliéry, otváral im bytové a neskôr verejné výstavy doma a v zahraničí. Už v štyridsiatych rokoch písal Oskár Čepan o surrealistických obrazoch Giorgia de Chirica. V roku 1968 vydal priekopnícky výber textov Kazimíra S. Maleviča s kľúčovou štúdiou Malevičov suprematizmus. Publikoval štúdiu o neznámom rusko-slovenskom avantgardnom výtvarníkovi Sergejovi I. Šaršúnovi. Pripravil do tlače antológiu textov Vasilija Kandinského, ku ktorým napísal štúdiu Stupne Vasilija V. Kandinského. Rovnako pripravil do tlače veľký výber textov Od konštruktivizmu k produktivizimu. Tatlinova iniciatíva, do ktorej napísal text Pocta J. V. Tatlinovi. Na príprave týchto textov sa ako prekladateľka podielala manželka Naďa Čepanová. Ich vydanie bolo v čase začínajúcej pookupačnej normalizácie zastavené.

Rovnaký osud postihol Čepanove prvolezecké monografie o Mariánovi Čunderlíkovi a Rudolfovi Filovi. Čepanova interpretácia Rudolfa Filu medzi Erosom a Thanatosom korešponduje so súdobým konceptom Georgesa Batailla a Čunderlíkov kĺzavý prechod od figuratívneho umenia k abstrakcii chápal Čepan ako cestu, ktorej druhý smer vyznačovali túžby a výzvy telesného bytia. Už v roku 1964 sa vydal v úvahe o vzťahu slova a obrazu v textoch Ladislava Novomeského a fotografiách Martina Martinčeka po stopách Brancusiho, Pevsnera, Gabu, Dubufetta, Hartunga do nevidených a nevídaných priestorov nezbadaného sveta viditeľného a neviditeľného, ktorý práve vtedy objavoval vo svojej filozofii vnímania Maurice Merleau-Ponty. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch sa Oskár Čepan vďaka priateľstvu s Rudolfom Filom zúčastňoval s mladšími kolegami na jeho neverejných výstavných podujatiach na Strednej škole umeleckého priemyslu a Rudolfovi Filovi otvoril v roku 1988 prvú verejnú výstavu po takmer dvadsiatich rokoch.

Oskár Čepan bol spolu s výtvarníkmi Konfrontácií súčasťou mladej generácie, ktorá urobila v dejinách slovenského výtvarného umenia dvadsiateho storočia základný rez. Slovenské výtvarné umenie sa vzpieralo od začiatku abstrakcii ako základnej línii moderného výtvarného umenia. Odmietlo ju v časoch Fullových a Galandových Súkromných listov, neprijalo ju ani za čias nadrealizmu a ideologicky ju tabuizovalo v časoch socialistického realizmu. Až v šesťdesiatych rokoch sa stala abstrakcia v najrozmanitejších podobách, formách a prejavoch súčasťou pohybu, v ktorom sa naplno presadil pluralitný princíp a slovenské výtvarné umenie sa stalo rovnocennou súčasťou aktuálneho pohybu európskeho a svetového výtvarného a vizuálneho umenia. Po auguste 1968 sa však stalo abstraktné umenie opäť na dvadsať rokov najostrakizovanejšou súčasťou slovenského výtvarného umenia.

Oskár Čepan stelesňuje v prvom rade odvahu mladých výtvarníkov z okruhu Konfrontácií, ale súbežne s nimi alebo v tesnom slede za nimi aj konceptualistov a predstaviteľov všetkých foriem performancie a kultúry prezencie. Svojím prístupom, korešpondujúcim s fenomenologickou filozofiou vnímania, prekročil horizont dobového uvažovania. Nikdy od svojho presvedčenia neustúpil, radšej sa v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch pohyboval v neverejných nikách a priateľsky pomáhal mladším kolegyniam a kolegom – v tom spočíval étos jeho práce. Mal úžasnú vedeckú a kultúrnu intuíciu, preto je jeho teoretická práca stále podnetná a aktuálna. V roku 1976 sformuloval základný koncept autobiografickej archeologickej pamäte, ktorý sa uplatnil v takmer rovnakej formulácii o štvrťstoročie neskôr u Georgesa Didiho-Hubermana. Okrem toho mal výnimočnú vlastnosť – bol pripravený revidovať generáciami kanonizované, ale aj svoje vlastné ustálené názory. Stelesňoval asketickú podobu života v kultúre – radšej ostal v kultúrnom povedomí prítomný len latentne, ako by mal kvôli pohodliu a úspechu obetovať svoje presvedčenie.

Z tohto hľadiska je pomenovanie ceny pre mladého výtvarníka menom Oskára Čepana výnimočným činom výtvarného spoločenstva. Čepan v sebe spája odvahu, étos, presvedčenie, intuíciu a schopnosť revidovať ustálené názory. Sú to vlastnosti ojedinelé, hodné mladých nositeľov Ceny Oskára Čepana a jej trvalého kultivovania.

Peter Zajac, júl 2014

Nadácia – Centrum súčasného umenia

Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia – nezisková kultúrna organizácia, ktorá sa venuje podpore súčasného vizuálneho umenia, stimuluje proces jeho tvorby a jej prezentácie. Robí tak prostredníctvom výstavných, grantových, vzdelávacích a dokumentačných aktivít, organizuje Cenu Oskára Čepana, festival vizuálneho umenia BLAF, aukcie súčasného slovenského umenia s podporou Sotheby’s, výstavy v OPEN Gallery, grantové výzvy, programy v oblasti vzdelávacej pedagogiky a i. Ako nezisková organizácia tak prispieva k posilňovaniu kultúrneho sektora na Slovensku, sídli v Bratislave. NCSU od marca 2016 vedie Christian Potiron.

ORGANIZAČNÝ TÍM

Christian Potiron – riaditeľ Nadácie – Centrum súčasného umenia

Zuzana Pacáková – koordinátorka Ceny Oskára Čepana

Lucia Mandincová – produkcia Ceny Oskára Čepana

Lucia Horňáková – PR Ceny Oskára Čepana

Jozef Tušan – vizuálna identita 22. ročníka Ceny Oskára Čepana

 

TLAČOVÉ SPRÁVY ZA ROK 2016
Štatút Ceny Oskára Čepana 2016 – 6.5.2016
TS – Výzva 2016 otvorená
TS – Poznáme finalistov
TS – Vyhlásenie a Čepan Víkend
TS – Vyhlásenie laureátok 2016

ARCHÍV
Cena Oskára Čepana 2015
Cena Oskára Čepana 2014

ĎAKUJEME ZA PODPORU NAŠIM PARTNEROM

Fond na podporu umenia

Nitrianska galéria

Slovenská národná galéria

Bratislavský samosprávny kraj

Residency Unlimited
Trust for Mutual Understanding

J&T Banka
Denník N

works.io