Finalisti 2018

Dvadsiaty tretí ročník súťaže pre slovenských vizuálnych umelcov do 40 rokov Cena Oskára Čepana má svojich finalistov. Sú nimi LUCIE MIČÍKOVÁ (1986), ADAM NOVOTA (1984), EMÍLIA RIGOVÁ (1980) a BORIS SIRKA (1981). Súťaž organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia a privátna platforma na podporu umenia Collective.

O finalistoch rozhodla medzinárodná komisia v zložení Rainer Fuchs (mumok, Viedeň), Michal Novotný (FUTURA, Praha), Kiki Petratou (Joey Ramone Gallery, Rotterdam) a Lora Sariaslan (University of Amsterdam). Porotkyňa Dorota Kenderová (Východoslovenská galéria, Košice) sa rozhodla na svoju funkciu rezignovať a na rozhodovaní o finálovej štvorici sa nepodieľala: „Moja prítomnosť v komisii by vzhľadom k priebehu a výsledkom zasadnutia mohla byť vnímaná ako konflikt záujmov.“

 Komisia sa zhodla na tom, že „tvorba vybraných umelkýň a umelcov reprezentuje mnohorakosť súčasných umeleckých prístupov, ktoré siahajú od neo-konceptuálnych stratégií a sociálne angažovaných diel až k novému kritickému vymedzeniu sa voči moderným a neoavantgardným paradigmám. Tieto pozície dokazuje v tvorbe vybraných finalistov vysoká úroveň umeleckej kvality a súčasnosť výpovede.“ –Rainer Fuchs (predseda komisie)

Lucie Mičíková (1986, Tábor) sa venuje projektom realizovaným v kresbe, maľbe a site-specific inštaláciách. Tematizuje efemérne a krehké štruktúry, ktorými spochybňuje myšlienky celistvosti a trvácnosti. Dočasnosť a premenlivosť reflektuje pomocou performatívnych postupov, niekedy v spolupráci s architektmi, sociológmi a pod. Jej umelecké myslenie vychádza z metafory a vlastných interpretácií dynamickej a komplexnej reality.

Adam Novota (1984, Bratislava) kriticky uvažuje o inštitucionalizovaní umenia s vedomým presahom aj do oblastí politiky a sociológie. V intermediálnych inštaláciách, videách, akciách a performanciách prekračuje tradičné kategórie umenia a média. Prostredníctvom hybridných umeleckých stratégií skúma psychické procesy mentálnej aj politickej manipulácie a dokáže do svojich diel efektívne angažovať verejnosť.

Emília Rigová (1980, Trnava) sa vo vizuálne špecifických inštaláciách, performance a grafických dielach kriticky a angažovane zaoberá sociálnymi stereotypmi a politikou tela a rodu. S pochopením si všíma sociálne a etnické skupiny, ktoré boli v minulosti marginalizované a vymazávané z kolektívnej pamäti, venuje sa najmä prítomnosti a konštrukcii rómskej identity.

Boris Sirka (1981, Snina) sa prezentuje maľbami, objektmi, site-specific inštaláciami, ale aj video- a zvukovými dielami. Tradičné a hypermoderné, klasické a experimentálne preňho nutne nepredstavujú antagonistické pojmy, ale skôr dialektické nástroje, ktorými sa pokúša stvoriť nového ducha umenia. Zaujíma ho fenomén mesta a vplyv urbánneho prostredia na život jednotlivca.

Komisia dodáva, že „rodová rovnosť predstavovala dôležitý aspekt výberového procesu, rovnako aj snaha o inkluzívnosť rôznorodosti na umeleckej scéne.“ –Michal Novotný, člen komisie

Finalisti si budú môcť pripraviť svoju autorskú prezentáciu do konca septembra, pod kurátorským vedením a s možnosťou konzultácií. Otvorenie výstavy, na ktorej sa predstavia novými alebo už jestvujúcimi dielami sa bude konať 4. októbra. Výstava, ktorej kurátorkou je Lucia Gregorová Stach, sa uskutoční v priestoroch bývalého obchodného domu Dunaj na námestí SNP 30 (3. poschodie) v Bratislave. Laureáta ceny vyberie porota na ďalšom stretnutí 25. októbra. Počas svojho jesenného pobytu v Bratislava sa členovia komisie bližšie zoznámia s tvorbou finalistov, budú prevedení ich ateliérmi a motivovaní k spoločným diskusiám s autormi. Víťaz získa finančnú odmenu v hodnote 3000 Eur, dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New Yorku a samostatnú výstavu po návrate.

Cieľom organizátora je skvalitňovať povedomie o cene a v podobe spolupráce s novým partnerom Collective vylepšovať jej podmienky. „Kľúčová je programová podpora a export tvorby finalistov do zahraničia, napríklad aj formou samostatnej prezentácie laureáta v zahraničí, ktorá je jedným z predmetov aktuálnych rokovaní s novým spoluorganizátorom.“ hovorí Lucia Gavulová z pozície novej riaditeľky organizátora ceny Nadácie – Centra súčasného umenia.

Predsedom medzinárodnej komisie, ktorá sa v Bratislave stretla minulý týždeň, bol Rainer Fuchs (AT), šéfkurátor a zástupca riaditeľky Múzea moderného umenia vo Viedni (mumok). Fuchs prednáša na Akademie der bildende Künste vo Viedni, venuje sa rakúskemu a medzinárodnému modernému a súčasnému umeniu v kontexte kultúrnej antropológie. Lora Sariaslan (TR/ NL) je kunsthistorička a kurátorka, ktorá študovala v Amsterdame. Pôsobila v Dallas Museum of Art v USA, v súčasnosti prednáša na Universitet van Amsterdam. Ako nezávislá kurátorka pripravila mnoho medzinárodných projektov. Michal Novotný (CZ) je kurátor, kritik a riaditeľ Centra pre súčasné umenie FUTURA v Prahe. V roku 2016 sa stal laureátom Ceny Věry Jirousové v kategórii etabovaných kritikov výtvarného umenia a podľa portálu artsy.net patrí k dvom desiatkam najvplyvnejších kurátorov súčasnej svetovej umeleckej prevádzky. Kiki Petratou (GR/NL) je umelkyňou, kurátorkou a galeristkou pôsobiacou v Rotterdame. Od roku 2012 vedia vlastnú galériu Joey Ramone, ktorá sa venuje prezentácii tvorby začínajúcich umelcov. Dorota Kenderová (SK), ktorá na post porotkyne rezignovala, pôsobí ako riaditeľka Východoslovenskej galérie v Košiciach a umelkyňa. V Bratislave založila a dlhé roky vedie progresívnu galériu HIT.

 

Lucie Mičíková (1986, Tábor) študovala v rokoch 2015 až 2016 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Prahe, v rokoch 2006 až 2016 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Titul Mgr. Art získala v Ateliéri „IN“ Ilony Németh na Katedre intermédií. Zúčastnila sa rezidenčných pobytov v Taliansku, Nemecku, Maďarsku, Rakúsku, má za sebou mnoho medzinárodných skupinových výstav. Z posledných samostatných prezentácií spomeňme Waveplane v Altan Klamovka v Prahe (2018) alebo Silver Wave v The Regional Art Gallery v Liberci (2017; spolu s Martinom Zvěřinom a Veronikou Přikrylovou). Žije v Prahe.

https://www.luciemicikova.com/

Adam Novota (1984, Bratislava) študoval na Katedre intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2012 – 2014), absolvoval u pedagóga KissPál Szabolcsa. Titul bakalár získal u Doc. Anny Daučíkovej, akad. soch. V minulom roku samostatne vystavoval na výstave Sedem miliárd Robinsonov na ostrove Zem v Studio IN:OUT v bratislavskej Novej Cvernovke, skupinovo napríklad v rámci projektu Start and Finish: Uvažovanie o kultúre založenej na projektoch v bratislavskej galérii tranzit.

http://www.adamnovota.sk/

Emília Rigová (1980, Trnava) absolvovala Akadémiu umení v Banskej Bystrici, doktorandský titul získala u doc. Juraja Saparu, akad. soch. Zúčastnila sa rezidenčných pobytov v MuseumQuartier vo Viedni, v Czarna Gora v Poľsku či na Visegrad Artist Residency Program v Budapešti. Vystavovala na skupinových výstavách v Kai Dikas Gallery v Berlíne, v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, či v Moravské galerii v Brne. Zo samostatných výstav uplynulého obdobia spomeňme Lost Identity v Q21 vo Viedni (2018), (out of) the deadlock v Gallery8 v Budapešti alebo Archetyp Pra Bari v Českom centre v Prahe (obe 2016.) Žije v Banskej Bystrici.

http://emiliarigova.com/

Boris Sirka (1981, Snina) študoval v rokoch 2000 až 2006 Fakultu umení Technickej Univerzity v Košiciach, na Katedre výtvarných umení a intermédií, v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby u prof. Rudolfa Sikoru a Zbyňka Prokopa, v roku 2003 sa zúčastnil stáže na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Samostatne vystavoval v Prahe, Žiline, Valašskom Meziříčí, Košiciach a v Bratislave. Z posledných skupinových prezentácií spomeňme Ko-shicke metro v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa (2018), Príbehy (o) smrti v Nitrianskej galérii alebo NO GO NO REPLY v Kunsthalle Košice (obe 2017). Zúčastnil sa rezidenčných pobytov vo Vroclavi a Tokiu (KAIR – Kosice Artist In Residence, v rokoch 2016 a 2014).

http://www.borissirka.com/