VYHLÁSENIE
24. ROČNÍKA
CENY
OSKÁRA
ČEPANA
2019

Nadácia – Centrum súčasného umenia
vyhlasuje 24. ročník súťaže Cena Oskára Čepana.


Prihlášky do 31. 03. 2019.

Nadácia – Centrum súčasného umenia (ďalej N-CSU) a platforma na podporu umenia Collective vyhlasujú otvorenú výzvu na prihlášky do Ceny Oskára Čepana 2019 pre umelcov do veku 40 rokov. Možnosť prihlásiť sa bude sprístupnená od štvrtku, 31. 1. 2019 a termín uzávierky je nedeľa, 31. 3. 2019.

Miesto a termín konania výstavy finalistov Ceny Oskára Čepana 2019:
Východoslovenská galéria Košice
november 2019 – január 2020

 Porota v medzinárodnom zložení je zatiaľ predmetom jednania a po potvrdení účasti jednotlivých oslovených členov zverejní N-CSU jej finálnu podobu. Z minulého ročníka v nej opakovane zasadnú Rainer Fuchs, šéfkurátor mumok (Viedeň) a umelecká historička a kurátorka Lora Sariaslan(Amsterdam), zatiaľ potvrdenými novými členmi sú vizuálny umelec Jaro Varga(Praha) a riaditeľka projektu Artyčok.TV, kurátorka a pedagogička Vjera Borozan(Praha).

Ocenenie pre laureáta/laureátku 24. ročníka:

 • dvojmesačnýrezidenčný pobyt v New Yorku, v spolupráci s Trust for Mutual Understanding a Residency Unlimited
 • finančná odmena vo výške 3 000 eur
 • samostatná výstava
 • podpora N-CSU pri zaistení ďalších výstav, projektov a prezentácií na Slovensku a v zahraničí

Finalistom je po výbere porotou do finále poukázaná čiastka 3 000 eur na realizáciu diela na výstavu finalistov vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Dielo, ktorým sa finalista/finalistka bude na výstave prezentovať, môže byť celkom novým výstupom autora, ale aj dielom starším, na ktorom autor pracuje dlhšie, ktorého vznik je v procese, alebo spojením starších a novších prác.

Prihlasujúci sa umelci/umelkyne sú povinní/povinné sa pred prihlásením do súťaže oboznámiť so štatútom Ceny Oskára Čepana.

Kritériá výberu:

Porota vyberie štyroch finalistov na základe:
– portfólia prác, dokladujúceho práce minimálne za obdobie posledných troch rokov
– autorského stanoviska
– životopisu / CV

 

Kde a ako sa prihlásiť:
www.works.io/organizations/cena-oskara-cepana

 • najskôr si prihlasujúci sa/prihlasujúca sa zdarma vytvorí profil v portáli works.io alebo, ak už je registrovaný/registrovaná, svoj profil aktualizuje
 • následne sa vráti na stránku a podá svoju prihlášku

Portfólio:

 • ukážka prác za posledné obdobie(maximálny počet prác je 20, minimálny 3)
 • popisky k obrázkom (uvádzať v slovenčine aj angličtine)
 • videopráce via Youtube/Vimeo
 • jednotlivé práce je potrebné nahrávať samostatne, ako works
 • ku každej práci je možné nahrať maximálne 3 obrázky (slides)
 • vytváranie sérií (series) nie je nutné – všetky práce je možné nahrať do jednej série stále ako samostatné works; rozdelenie diel podľa sérií však napomáha lepšej orientácii, napríklad podľa dátumu vzniku

Autorské stanovisko:

autorský komentár k tvorbe (vyžaduje sa v slovenskom aj anglickom jazyku)

Životopis/CV:

rok narodenia/štúdium/samostatné výstavy/ocenenia/rezidencie/realizácie
(vyžaduje sa v slovenskom aj anglickom jazyku)

*
Vzhľadom k medzinárodnému zloženiu poroty je žiadané uvádzať VŠETKY TEXTY v slovenskom aj anglickom jazyku.

Prihlásený profil a portfólio je možné priebežne upravovať a dopĺňať až do termínu uzavretia prihlášok.

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:
31. marec 2019, do polnoci.

 

V prípade potreby konzultácie kontaktujte:

Mail: info@oskarcepan.sk
Kontaktná osoba: Lucia Gavulová (riaditeľka N-CSU) –telefón: +421 907 287 006
Adresa: OD Dunaj II., Nám. SNP 30, 811 01, Bratislava 1

Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia.

Spoluorganizátor: Collective, Východoslovenská galéria Košice

 

 

Partner: J&T Banka

Partneri: Trust for Mutual Understanding, Residency Unlimited, Young Visual Artists Awards, works.io